The Word Foundation

SMAOIN AGUS DÌON

Harold W. Percival

Copyright 1946 le Harold W. Percival

Copyright 1974 le The Word Foundation, Inc.

Na còraichean uile glèidhte, a ’gabhail a-steach còir air an leabhar seo ath-riochdachadh no pàirt dheth ann an cruth sam bith.

A ’chiad chlò-bhualadh, 1946
An dàrna clò-bhualadh, 1950
An treas clò-bhualadh, 1954
An ceathramh clò-bhualadh, 1961
Còigeamh clò-bhualadh, 1966
An siathamh clò-bhualadh, 1971
An seachdamh clò-bhualadh, 1974
Ochdamh clò-bhualadh, 1978
An naoidheamh clò-bhualadh, 1981
An deicheamh clò-bhualadh, 1987
An aonamh clò-bhualadh deug, 1995
An dàrna clò-bhualadh deug, 2000
An treas clò-bhualadh deug, 2006
An ceathramh clò-bhualadh deug, 2010

ISBN: 978-0-911650-06-8