The Word Foundation

MASONRY AGUS A MHÒR-IOMLAN

Harold W. Percival

Copyright 1952 le Harold W. Percival

Copyright 1980 le The Word Foundation, Inc.

Na còraichean uile glèidhte, a ’gabhail a-steach còir air an leabhar seo ath-riochdachadh no pàirt dheth ann an cruth sam bith.

A ’chiad chlò-bhualadh, 1952
An dàrna clò-bhualadh, 1966
An treas clò-bhualadh, 1974
An ceathramh clò-bhualadh, 1979
Còigeamh clò-bhualadh, 1983
An siathamh clò-bhualadh, 1988
An seachdamh clò-bhualadh, 1991
Ochdamh clò-bhualadh, 1995
An naoidheamh clò-bhualadh, 2001
An deicheamh clò-bhualadh, 2003
An aonamh clò-bhualadh deug, 2014

ISBN: 978-0-911650-07-5