The Word Foundation

MAN AGUS LÀITHEAN IS PANA

Harold W. Percival

PÀIRT V

AN T-SLIGHE LEAN bho ADAM AIG IASA

Sgeulachd Adhamh agus Eubha: Sgeulachd gach Duine

Bho Adhamh gu Iosa

Iosa, an “ro-theachdair” airson neo-bhàsmhorachd mothachail